Det Arkeologiska Museet i Rhodos

Det arkeologiska museet i staden Rhodos ligger i gamla stan och finns i en medeltida byggnad som tidigare var Riddarnas sjukhus. Byggandet av byggnaden började år 1440 på order av Stormästaren De Lastic, dock tog det nästan 50 år att få den klar, exakt år 1489 var den klar, under Stormästaren D’Aubussons tid.

I museet finns viktiga arkeologiska fynd som kommer från nästan hela ön, de mest sevärda utställningarna är följande:

En amfora daterad tillbaka till det 6:e århundradet f.Kr, i Fikellura stil, gjord i en verkstad på ön. På båda
sidorna finns ett djur avbildat, och nedanför handtaget ett blommotiv dekorerat.

En Kylix i Vroulliansk stil, daterad till 6:e-talet f.Kr., tillverkad på ön.

En amfora av svartfigurig keramik daterad till 6: e-talet f.Kr., som presenterar en krigares avresa.

Kritos och Timaristas gravsten, daterad till år cirka 420-410 f.Kr. Den presenterar två stående kvinnofigurer.

Kalliaristas gravsten, daterat till år cirka 350 f.Kr., där den sitter, klädd i en chiton med en himation täckande huvudet. Hennes tjänare står brevid henne och håller hennes Pyxis (smyckeskrin).

En avbild av en atlet gjord i marmor, daterad tillbaka till det 4:e århundradet f.Kr.

Guden Helios avbild i marmor från den hellenistiska perioden, daterad mellan år 250 och 160 f. Kr

En marmorstaty av en naken, hukande Afrodite, daterad till år cirka 100 e.Kr.

En mycket intressant kopia av en barm, som förmodligen presenterar den berömda komikern och poeten Menander.

Bortsett från ovanstående finns det viktiga samlingar av gravar från olika ställen på ön, daterade tillbaka till olika perioder. Samligen innehåller även fina statyer och utmärkta mosaiker från den hellenistiska perioden, som har påträffats i den gamla staden Rhodos, men även på grannön Karpathos.

Två huvudlösa arkaiska kouroi, daterade tillbaka till år cirka 550-530 f.Kr., som liksom flera andra gravstenar från Riddarnas period presenteras med reliefer av de döda eller deras sköldar.

För elever och studenter finns det särskilda utbildningsprogram, som bekantar de med både med det arkeologiska materialet och med öns historia.

Lämna ett svar