Akropolis i den antika staden Rhodos

Akropolis i den antika staden Rhodos hade inte en fastställd plats, det var snarare som en zon av monument: fina tempel, stora helgedomar, viktiga offentliga byggnader och underjordiska platser för ritualer. Akropolis byggdes på kullen Aghios Stefanos, eller Monte Smith, som lokalbefolkningen kallar den. Majoriteten av de byggnader där konstruerades i nivåer, och fick stöd av starka stödmurar. De flesta av de monument som bevarats fram till idag dateras tillbaka till den hellenistiska perioden.

Storskaliga utgrävningar på platsen utfördes av italienska arkeologer under Italiens dominans på ön (1912-1943). Efter att ön blivit grekiskt territorium igen, i slutet av II Världskriget, fortsatte utgrävningarna, tack vare vilka många fynd har gjorts och kunskapen om platsen har blivit större. Fram tills idag har inte hela området undersökts noggrant. Det finns dock planer på utgrävningar som kommer omfatta mer än en kvadratkilometer.

Under den italienska dominansen genomfördes omfattande rekonstruktioner. De grekiska arkeologerna återställde templet Apollo Pythios, som hade förstörts av bomber under II Världskriget och av de tunga kanonerna etablerade av Italienarna och Tyskarna. Restaurering och renovering pågår fortfarande.

Du tar dig lätt till Akropolis till fots, eftersom det ligger i centrum av staden Rhodos, du kan även ta taxi, bil eller motorcykel hit.

Lämna ett svar