Den arkeologiska platsen Lindos (utanför och runt Akropolis)

Den antika staden Lindos var beläget utanför och runt Akropolis. Ruinerna av den antika staden är ganska stora och når den nutida staden Lindos. Det antika Lindos ligger 46 kilometer söder om staden Rhodos.

De viktigaste monumenten i området är följande:

Teatern, som ligger på den sydvästra sidan av berget. Den fanns exakt nedanför Akropolis och ovanför templet Athena (Minerva). Scenen och platsen för orkestern är uthuggna i berget. Teatern kunde ta emot mer än 1 800 åskådare; det fanns 26 rader med sittplatser. De tre första raderna var reserverade för hedersmedlemmar och för tjänstemän, de separerades från resten av platserna med ”koilon” – låga murar.

Vid sidan av scenen finns ruinerna av en fyrkantig byggnad med arkader på varje sida. Fyra rader av pelare, en på vardera sida som stöttade trätaket. Ingången till byggnaden fanns på nordvästra sidan, den avslutades med en serie pelare och bildade en veranda på slutet. En idé om vad byggnaden var till för, är att det var här som rituella och religiösa ceremonier hölls. Byggnaden kunde ta emot från 1 500 till 1 700 personer. I senare tider har huset rymt tre kristna kyrkor.

I Vigli, nordost om Akropolis finns det så kallade ”Boucopion”, en plats avsedd för att offra, som namnet antyder – ”boukopion” betyder på grekiska ”skärning av oxar”. 38 inskriptioner på klipporna runt om platsen har bidragit till att identifiera användningen av den. Ett litet tempel från det 10:e eller 9:e århundradet f.Kr., byggt av stenar tros ha varit förvaringsplatsen för offergåvor, ler- och bronsfigurer. Hittills har det inte identifierats vilken gud som dyrkades här.

Den antika stadens kyrkogårdar ligger i området. Det viktigaste gravmonumentet tillhör Cleobulus. Den tillhör inte Lindos kända tyrann, men en rik familj från området. Det har en cirkulär struktur med fint murverk och välvt tak. Taklisten i entrén är dekorerad med Fleuron. På den inre väggen finns något i slag med en sarkofag, men uthugget i berget. Ursprungligen hade det ett lock, men det har inte bevarats. Det dateras tillbaka till 2:a-1:a århundradet f.Kr. Några svaga spår av kristna fresker och inskriptionen ”St Aimilianos” på väggen, visar att platsen under en senare period hade omvandlats till en kristen kyrka.

På kullen, väster om Akropolis, på platsen för Kampana på Krana, finns det ett gammalt gravmonument, uthugget i berget. Monumentet heter ”Archokrateion”, men det är bättre känt som ”Frangoklessia” (”kyrka”), vilket tyder på att den användes som en kristen kyrka under Riddarnas dominans. Fasaden är dekorerad med halvpelare som stöder ett dörrfoder med metoper och triglyfer. På övervåningen varvas pelare med blinda öppningar. Begravningsaltare, som bär namnen på de döda placerades på första våningens fasad. Inne fanns en korridor som förmodligen ledde till en plats där begravningsceremonier hölls. 19 gravar har huggits ut i bergets väggar.

Hit tar du dig enklast från Lindos.

Lämna ett svar