Forntida Ialyssos

Ialyssia är regionen där den antika staden Ialyssos låg och egentligen hela den norra delen av ön. Rester av en minoisk by har hittats nära byn Trianda, även mykenska kyrkogårdar daterade 1700-1400 f.Kr. har upptäckts på kullarna i Makria och Moschou Vounara. De arkeologiska fynden finns nu i det arkeologiska museet i staden Rhodos och de bevisar att området var bebott redan i början av det 2:a årtusendet f.Kr.

Den doriska perioden av gamla Ialyssos representeras av fynden på platsen runt kullen Filerimos, där den antika stadens Akropolis låg.

Ett av de viktigaste monumenten i det arkeologiska området är templet Athena Polias. Det är ett tempel i amphiprostil, tetrastil och hexastil (en portik av fyra eller sex kolumner) med en pronaos, mittskepp och opistodomos. Basen av kultstatyn finns fortfarande bevarad. Inne i templet finns pelare som fungerar som stödjepunkter, förmodligen tillhörde de en invändig pelargång. Templet är daterat tillbaka till 3:e eller 2:a århundradet f.Kr. Snäckliknande inskärningar i berget på västra sidan av templet kan ha använts som förvaring för rituella ändamål eller för offergåvor.

Enligt arkeologiska forskningar ersatte detta tempel ett tidigare klassiskt tempel. Terrakotta golv och keramik från det 9:e och 5:e århundradet f.Kr. har hittats både runt templet och i något som kunde ha varit en förvaringsplats.

Bortsett från kulten av Athena Polias (beskyddaren av staden) är inskriptioner från 3:e och 2:a århundradena f.Kr. bevis för kulten av Zeus Polieus.

Under tidig kristendom, ca 5:e och 6:e århundradet e.Kr. byggdes en treskeppad basilika med ett atrium på ruinerna av det antika templet. Strax efter byggdes ett baptisteri till. Bredvid baptisteriet fanns en gotisk stenkyrka, Panaghia Filerimos, som idag har blivit återuppbyggd.

Under den bysantinska tiden, runt 10:e århundradet byggdes en enskeppad kyrka upp, med en kupol, invid den norra gången.

Det doriska Fontänhuset är ett annat viktigt monument i området. I själva verket var det ett vattentillförsel system. Två tunnlar tog vatten från en källa på toppen av kullen till en cistern skuren i berget och stängdes av en Π-formad isodomisk vägg gjord av porös sten. Vattnet sprutade sedan genom lejonhuvuden som ledde vattnet till en öppen tank, den stängdes av sex pelare med stenpaneler mellan dem. Från tanken gick vattnet till en portik av sex doriska pelare, vilket skapade Fontänhusets fasad. Konstruktionen är daterad tillbaka till det 4:e århundradet f. Kr med en helig proskription som var inristad på en av pelarna.

Ruiner av bysantinska fästningar, byggda med material från det förstörda templet Athena, är synliga på den östra sidan av bergen. Man kan också se de reparationer som gjorts av Maltesorderns Riddare. På samma ställe kan vi också se ruinerna en Katolikon av ett Bysantinskt Kloster. De är en korsformad C-typ och kommer från slutet av det 10:e århundradet e.Kr.

Riddarnas dominans representeras i området av en kyrka från det 14:e århundradet, med ett välvt tak och två sexkantiga kapell. Det finns också ett medeltida kloster som restaurerades under den italienska dominansen. Byggnaden hade två våningar, en innergård (atrium) med välvda arkader runt den, som ledde till munkarnas celler, som låg på bottenvåningen och till Abbotens kvarter som låg på första våningen.

Det finns också ett enrums kapell Agios Georgios Chostos med fresker daterade till 1400-talet.

Omfattande utgrävningar på platsen gjordes under den italienska dominansen på ön, först år 1914 och senare under åren 1923-1926. I utgrävningarna framkom de tidigare faserna av templet Athena, under samma period restaurerades även det doriska Fontänhuset.

Hela området är omslutet av en låg stenmur. Ingången finns på den östra sidan. När man väl kommit in på området leds besökaren genom en stor stentrappa, omringad av cypresser på sidorna, för att först komma till klostret Panaghia Filerimos, tillägnad Zoodohos Pighi (Jungfru Maria, Livets Källa).

Mittemot ingången och utgången till området finns en stenlagd väg med 14 etsningar som presenterar Kristus Korsvägsandakt och hans väg till Golgata, var namnet ”Golgata vägen” kommer ifrån. Bortsett från den religiösa atmosfären av platsen, leder vägen till en relativt låg kulle med ett stort kors på toppen. Härifrån kan besökaren skåda en fantastisk utsikt över den nordöstra delen av ön, med det igenvuxna landskapet, fullt av olivträd, pinjeträd, cypresser, ekar och vilda buskar. Solnedgången rekommenderas starkt.

Du tar dig enklast till området med bil eller motorcykel.

Lämna ett svar