Panaghia Filerimos Ikon

Panaghia Filerimos Ikon anses vara en av de viktigaste kristna relikerna. Det anses att det är ett verk av evangelisten Luce, men ikonens verkliga historia börjar i det 10:e århundradet. Enligt en legend kom ikonen till Rhodos på beställning av Maltesorderns Riddare, som senare monterade den på kullen som fick dess namn av ikonen. Efter ett tag började lokalbefolkningen tro att ikonen var undergörande och därmed blev Panaghia (Jungfru Maria) beskyddaren av ön. Enligt en annan legend säger att Riddarna hittade ikonen på ön när de erövrade Rhodos år 1309. Ikonen fanns på Rhodos fram 1523, då Ottomanerna intog ön. Det sägs att sultanen Suleiman den Store, tillät Riddarna att ta med sig sina dyrbara religiösa reliker när de lämnade ön. Riddarna ska alltså ha tagit med sig ikonen, eftersom de trodde att den hade skyddat dem många gånger om.

Det är då ikonens äventyr och vandringar börjar. Från Italien och Frankrike, kom den till Malta. Ikonen skyddade Malteserna i flera år, särskilt under den ottomanska attacken år 1565. År 1798 tågade Napoleon in på Malta och ön blev plundrad på skatter och bland annat även ikonen. Efter en tid hamnade ikonen i Ryssland, dock utan det skyddande locket den hade från början. Tsaren lät göra ett nytt lock dekorerat med ädelstenar. Ikonen var kvar i Ryssland fram till revolutionen år 1917, då det togs utomlands tillsammans med två andra dyrbara religiösa reliker. Den reste runt i Europa tills den hamnade i Belgrad och var kvar där ända fram till bombningen av staden, av nazisterna år 1941. Någon gång under denna period flyttades ikonen till ett kloster i Montenegro, där den skyddas fram till slutet av kriget. Efter kriget flyttades ikonen runt på nytt, men till slut fick den sin plats i Montenegros Nationalmuseum.

Lämna ett svar