Amaranteios School of Rhodes – Amaranteios Skolan i Rhodos

Amaranteios School of Rhodos är en stenbyggnad i nyklassisk stil med kakeltak. Den består av en bottenvåning och en källare. Den har en stor huvudentré i mitten av fasaden som ramas in av fyra pelare. De yttre väggarna har inretts med flera dekorativa motiv, bland annat med ett antal pelare som ger form åt alla fönster. Det ger byggnaden ett intressant och trevligt utseende.
Byggnaden uppfördes år 1911 och sponsrades av familjen Amarantos, som skänkte den till staden.
Idag finns en av Rhodos grundskola i byggnaden.

Lämna ett svar