Härberget Agia Aikaterini (Sankta Catherine)

Härberget Agia Aikaterini, ligger inom murarna av den medeltida staden Rhodos. Det byggdes mellan åren 1391-1392 på order av den italienska admiralen Domenico d’Allemagna, Stormästaren av Maltesorderns Riddare, en framstående och rik medlem i den lokala aristokratin under den perioden.

Byggnaden är mycket imponerande och ligger centralt i staden Rhodos. Den byggdes upp för att gästa de officiella och framstående gästerna som kom på besök till Riddarna. Den italienska resenären Niccole de Martoni, som besökte ön år 1395, skriver om byggnaden att den är ”vacker och praktfull, med många fina rum och sköna sängar”. Under Ottomanernas belägring av staden år 1480 och jordbävningen som följde år 1481 drabbades byggnaden av omfattande förstörelse. Den blev ombyggd, en process som varade fram till 1516, då Costanzo Operti var Stormästare.

Under II Världskriget bombades den östra delen av byggnaden ner, tillsammans med många andra byggnader i de judiska kvarterens centrum. Byggnaden stod kvar sönderbombad i flera år, hemlösa immigranter flyttade in i den kvarstående delen och bodde där i misär. 1986 togs härberget och 20 andra stadsägda byggnader äntligen hand om.

I och med restaureringen av byggnaden var man tvungen att hitta ett hem åt de 16 familjer som bodde här och den processen varade ända fram till 1993! Samtidigt utfördes arkeologiska undersökningar på plats, som också varade fram till 1993. I samband med restaureringen åtog man många räddningsåtgärder för många delar av byggnaden. Idag lockar Härberget Agia Aikaterini många turister.

Lämna ett svar