Fjärilsdalen

Fjärilsdalen ligger nära byn Theologos, 23 kilometer sydost om staden Rhodos, nära klostret Kalopetra. Enligt legenden kallades en gång hela dalen ”Pelekanos” efter namnet på prins Alexandros Ypsilantis tjänare. Prinsens dotter led av tuberkolos och hennes far tog henne till dalen, då han trodde att klimatet skulle hjälpa henne att återhämta sig. Prinsen lämnade över sin tjänare till sin dotter för att denne skulle tjäna och vakta henne. Flickan blev förälskad i Pelekanos, men hennes far vägrade att låta sin dotter gifta sig med en tjänare. Pelekanos blev djupt sorgsen och tog sitt eget liv. Därefter namngavs plasten efter honom till hans minne.

Lokalbefolkningen säger att fjärilarna fördes in i området av Italienarna på 1930-talet, men enligt den äldre lokalbefolkningen så hade Italienarna endast upptäckt fjärilarna. Oavsett sanningen, blev fenomenet allmänt känt efter 1957 och allt sedan dess har ett stort antal besökare kommit till dalen, varje år, för att se dem. Olyckligtvis har dessa besök lett till en dramatisk minskning av antalet insekter, eftersom besökarna ofta klappar händerna eller visslar för att få fjärilarna att flyga. Men få vet att när fjärilarna flyger, så förlorar de sin energi och blir svaga, och dör ofta innan de hinner föröka sig.

Under regnperioden lever fjärilarna, som fortfarande är larver, på smultronträden och myrten i dalen. I slutet av maj blir larven en fjäril och flyttar till betydligt fuktigare områden och de flyger endast under natten. Fjärilarna bor i dalen hela sommaren. I slutet av sommaren då de manliga fjärilarna redan hunnit dö, flyger de kvinnliga fjärilarna ibland upp till 25-30 kilometer, för att lägga ungefär 150 ägg i 20-30 grupper, på trygga och mörka ställen bland buskar och växter och efter det dör de också. Larverna kommer snart bli till fjärilen som kallass Panaxia quadripunctaria, en art som tillhör släktet kallat ”Nattfjärliar”. En vuxen fjäril växer upp till mellan 18 och 23 millimeter och bredden mellan dess vingar når upp till 55-60 millimeter. När Panaxia quadripunctaria vilar får den formen av en liksidig triangel.

Antalet fjärilar har under åren minskat dramatiskt. Anledningen är att antalet besökare har helt enkelt skrämt fjärilarna och tvingat de att flytta till mindre åtkomliga plaster. Där, däremot väntar andra faror, som till exempel grodor, ödlor, krabbor, fåglar och framför allt fladdermöss.
Denna fjärilsart lever inte bara på Rhodos, den är vanlig i hela Medelhavet, i Europa och i västra Asien. Man tror att orsaken till det större antalet fjärilar på Rhodos inte bara beror på det utmärkta klimatet, men också på det träd, som växer i dalen och kallas ”Ygramvari”, vars aromatiska frön lockar fjärilar.

Lämna ett svar